Gemeente roept hulp in van inwoners bij in beeld brengen verkeersknelpunten

0
169
Gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg wil graag weten op welke plekken in de gemeente de verkeerssituatie verbeterd kan worden. Ze roept inwoners op om mee te helpen deze plekken in kaart te brengen. Inwoners kunnen hiervoor via de website van de gemeente een enquête invullen en op een kaart aangeven waar de knelpunten liggen. Van 27 januari tot en met 17 februari is de enquête opengesteld.

De uitkomsten van de enquête worden gebruikt voor het gemeentelijke verkeer- en vervoerplan dat een uitwerking is van het vorig jaar vastgestelde Programma Mobiliteit.

Concrete projecten waarmee we aan de slag gaan

“Als het gaat om verkeer, dan weten inwoners zelf het best wat er in hun omgeving beter en veiliger kan”, vertelt wethouder Jan ten Kate. “Daarom vragen we inwoners om met ons mee te denken. Ik weet zeker, dat we zo de situaties die aandacht verdienen in beeld krijgen. En wat nog belangrijker is, is dat we ook daadwerkelijk aan de slag gaan met deze knelpunten. Want daarvoor is het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan. Hierin komen de concrete projecten te staan waaraan we de komende jaren gaan werken”, aldus wethouder Ten Kate.

Fietsroutes scholieren

Naast dat de uitkomsten worden gebruikt voor het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan, worden ze ook gebruikt voor een fietspadenplan. Wethouder Alwin te Rietstap: “In het Programma Mobiliteit hebben we gezegd dat we fietsen willen stimuleren. Daarbij hoort ook een goede fietsinfrastructuur tussen de verschillende kernen. Vooral voor onze kinderen die iedere dag naar school moeten fietsen in een andere kern, zijn veilige en goede fietsverbindingen van groot belang. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het scheiden van fietsers en landbouwverkeer. We horen daarom ook graag van de scholieren welke routes ze precies nemen, en waar onveilige plekken zijn. Maar ik doe ook een oproep aan de verschillende scholen en plaatselijke belangen en wellicht ouders om hierin mee te denken. Op onze website is een speciale knop, waar scholieren de enquête in kunnen vullen.”

Afstemming met plaatselijk belangen

Naast de enquêtes voor inwoners en middelbare scholieren, gaat de gemeente ook in gesprek met plaatselijk belangen. De plaatselijk belangen worden door de gemeente rechtstreeks benaderd om mee te denken.

De verkeersenquête is te vinden op www.hardenberg.nl/gvvp.