Ouderenakkoord voor vitaal en waardig ouder worden in de gemeente Hardenberg

0
134
Ouderenakkoord voor vitaal en waardig ouder worden in de gemeente Hardenberg

Als officieel startmoment ondertekenden verschillende organisaties samen met gemeente Hardenberg op 28 januari het lokale Ouderenakkoord. In het Ouderenakkoord werken de organisaties en de gemeente samen met ouderen om ervoor te zorgen, dat inwoners waardig en vitaal ouder kunnen worden in de gemeente Hardenberg. Met het Ouderenakkoord willen de organisaties de kracht van ouderen zichtbaar maken en benutten, de vindbaarheid van voorzieningen en activiteiten vergroten, passende zorg bieden en ouderen voorbereiden op het ouder worden.

Ervaringen en levenswijsheden van onze ouderen benutten

“Het is mooi om te zien, dat er nu al zo veel partners zijn die willen samenwerken aan dit belangrijke onderwerp”, vertelt wethouder Alwin te Rietstap. “Maar natuurlijk is het niet iets van de gemeente of van organisaties. Het is iets van iedereen in onze gemeente. Er gebeuren al veel mooie dingen, en die moeten we meer laten zien. Zo word ik bijvoorbeeld erg enthousiast van initiatieven zoals maal-tijden voor ouderen in een dorpshuis of ouderen die samen koken met schoolkinderen. Daarnaast moeten we ook de ervaringen en levenswijsheden van onze ouderen benutten. Als vanuit de oudere inwoners blijkt dat er dingen ontbreken, of dat we kansen onbenut laten, dan kunnen we daar met deze partners samen mee aan de slag”, aldus de wethouder.

Door het Ouderenakkoord hebben we dezelfde focus

Huisartsenorganisatie Medrie is een van de deelnemers aan het Ouderenakkoord. “Als huisartsen hebben we een belangrijke signaalfunctie”, vertelt Margreet Verloop. “En kunnen we ouderen wijzen op mogelijkheden die er zijn voor zorg en hulp, maar ook voor bijvoorbeeld sociale contacten en bewegen. Daarom vinden we het ook zo belangrijk om aan te sluiten bij het Ouderenakkoord. Als organisaties kunnen we elkaar versterken, en de oudere inwoners goed ondersteunen. Door het Ouderenakkoord hebben we allemaal dezelfde focus en maken we een regionale verbinding.”

Verbinding en ouderen betrekken

Die verbinding vindt Marita Spauwen van GGD IJsselland ook erg belangrijk. “Er zijn al veel initiatieven, we moeten vooral verbinden wat er al is, elkaar kennen. Daarbij moeten we ook kijken welke ouderen we kunnen betrekken bij acties uit het Ouderenakkoord. Frederik Jaspers Faijer van fysiotherapie De Haere ziet dat ook in zijn praktijk: “Er zijn ouderen die zelf hun zaakjes willen regelen en betrokken willen worden. We moeten dus goed luisteren naar de persoon in kwestie, en uitgaan van de mogelijkheden en niet van de problemen.”

Vitaal en waardig ouder worden

De deelnemers aan het Ouderenakkoord zien vooral kansen in de brede samenwerking. Iedereen heeft een specifieke achtergrond. Van financiën, tot welzijn en van thuiszorg tot geestelijke gezondheid. Door het Ouderenakkoord weten ze elkaar beter te vinden, kunnen ze gezamenlijk kansen benutten en er zo samen voor zorgen dat ouderen in de gemeente vitaal en waardig ouder kunnen worden.

Deelnemers Ouderenakkoord gemeente Hardenberg

 ·     Alzheimer Nederland afd. IJssel-Vecht
·     Beter Thuis Wonen
·     Bibliotheek Hardenberg
·     Carinova
·     Mantelzorgnetwerk Hardenberg
·     De Haere fysiotherapeuten
·     De Stuw
·     Dementienetwerk Regio IJssel-Vecht
·     GGD IJsselland
·     Impluz
·     Medrie
·     Ouderenbonden KBO en PCOB gemeente Hardenberg
·     Rabobank Vaart en Vechtstreek
·     SAH – Stichting Seniorenadvies Hardenberg
·     Samen Doen
·     Saxenburgh Groep
·     Veiligheidsregio IJsselland
·     Vitaal Vechtdal