Evaluatie constructie Theater De Stoomfabriek

0
87
Evaluatie constructie Theater De Stoomfabriek

DALFSEN – In de afgelopen periode is de huidige vastgoedconstructie van de Stoomfabriek geëvalueerd. Bij de start in 2017 is afgesproken dat dit na ongeveer 5 jaar zou plaatsvinden. Naar aanleiding van het onderzoek concludeerde het adviesbureau dat de huidige constructie nog steeds passend is en zijn aansluitend daarop voorstellen voor optimalisatie geformuleerd. Aan de gemeenteraad worden in mei deze voorstellen voorgelegd en gevraagd om de voorkeursvarianten nader te mogen onderzoeken.

Het gebouw De Stoomchicoreifabriek waar zowel het theater De Stoomfabriek als het restaurant De Fabriek in huizen en De Witte Villa waar restaurant de Sukerieje in gevestigd is, zijn in eigendom van de gemeente Dalfsen. Als onderdeel van het project Waterfront zijn de restaurants en het theater gerealiseerd en in 2017 geopend. Afgesproken is dat het theater beide panden huurt van de gemeente en hiervoor een huursom betaalt die kostprijs-gerelateerd is. De horecagelegenheden worden door het theaterbestuur onderverhuurd voor marktconforme huurprijzen aan voornoemde restaurants.

Voor beheer en exploitatie van de panden is een stichting opgericht, Stichting De Stoomfabriek. De activiteiten van de stichting bevatten: de exploitatie van het theater en de verhuur van de horecagelegenheden. Bij de ingebruikname van de panden is afgesproken met de gemeenteraad dat na circa 5 jaar de gekozen constructie met betrekking tot eigendom, beheer en exploitatie wordt geëvalueerd. In opdracht van het college heeft een adviesbureau de evaluatie samen met het theater bestuur en de gemeente uitgevoerd.

Het onderzoek

In het onderzoek is de huidige vastgoedconstructie tussen de gemeente, Stichting De Stoomfabriek en de horeca beoordeeld en is geadviseerd over de houdbaarheid en wenselijkheid van deze constructie. Daarnaast is bekeken welke alternatieven mogelijk zijn en welke gevolgen die met zich meebrengen.

Resultaten

Uit de gesprekken kwam naar voren dat zowel het theaterbestuur als de horeca-exploitanten aangeven ruimte te zien voor verbetering bij het onderdeel vastgoedverhuur. Het bestuur van Theater De Stoomfabriek, dat volledig uit vrijwilligers bestaat, voelt zich niet voldoende toegerust met vastgoedkennis betreffende onderhoud, beheer en juridische afspraken. Zij wil een volwaardige gesprekspartner zijn, maar geeft aan dat dat niet ten alle tijden lukt in de huidige samenstelling. Voor het optimaliseren van de constructie heeft het adviesbureau daarom gekeken naar de mogelijkheden die er zijn voor het versterken van beide verantwoordelijkheden van het Theaterbestuur, namelijk het programmeren en exploiteren van de theaterfunctie enerzijds en anderzijds de verhuur van de horecagelegenheden. Op basis van het onderzoek en gesprekken met betrokkenen wordt voor de verhuur geadviseerd om met het bestuur van Trefkoele+ de samenwerking te verkennen en te onderzoeken. Dit vanwege de kennis en kunde die bij het bestuur van de Trefkoele+ aanwezig is op het gebied van vastgoed.

Aangezien hierin meerdere varianten mogelijk zijn, is er eerst sprake van een verkenning om deze nader te onderzoeken. Aan de gemeenteraad wordt in mei gevraagd hier hun mening over te geven.