Gemeenteraad Ommen stelt afwegingskader vakantieparken vast

0
241
Gemeenteraad Ommen stelt afwegingskader vakantieparken vast

OMMEN – Op 3 juni stelde de gemeenteraad van Ommen unaniem het Afwegingskader Vakantieparken vast. Het afwegingskader legt vast wat de gemeente gaat doen als vakantieparken zich melden bij de gemeente omdat ze willen ‘vitaliseren’ of ‘transformeren’ naar een andere bestemming.

De gemeente Ommen heeft een breed en gevarieerd aanbod aan vakantieparken voor diverse doelgroepen recreanten. Er zijn echter een aantal vakantieparken waar sprake is van achterblijvende investeringen, waardoor de accommodatie niet meer aan hedendaagse eisen voldoet. Soms wordt er permanent gewoond, of worden recreatiewoningen verhuurd aan arbeidsmigranten. Er bestaat een risico dat deze parken verder ‘afglijden’. Daarnaast zijn er parken in Ommen waar wel sprake is van een goede kwaliteit, maar waar ook permanent gewoond wordt, tegen de recreatieve bestemming in. De gemeente Ommen wil deze vakantieparken assisteren bij het vinden van een gezond toekomstperspectief.

Zorgen voor een gezonde toekomst is altijd de verantwoordelijkheid van de vakantieparken zelf. Maar de gemeente kan de parken assisteren, met begeleiding, kennis en know how, en soms door de bestemming onder voorwaarden aan te passen. Het afwegingskader gaat niet over de handhaving van overlast op de parken. Die handhaving verdient zorgvuldige aandacht van de gemeente, maar in het afwegingskader blijft dat buiten beschouwing. Het afwegingskader gaat over een gezond toekomstperspectief voor alle parken, waarbij er blijvend wordt geïnvesteerd door de eigenaren

Het afwegingskader biedt twee smaken voor een gezonde toekomst: vitaliseren of transformeren. Vitaliseren betekent dat de eigenaren gaan investeren in een toekomst die gericht is op recreatie. Dat hoeft geen 4 sterrenpark met een zwembad te zijn, maar het kan ook gaan om een park zonder voorzieningen met woningen voor rustzoekers.

Vitaliseren is voor de gemeente altijd het uitgangspunt. Als een vakantiepark echt geen toekomst meer heeft als recreatiepark kan er worden gepraat over transformeren. Transformeren betekent dat een park – onder voorwaarden – een andere bestemming krijgt, bijvoorbeeld permanent wonen.

Het afwegingskader zorgt ervoor dat vakantieparken met toekomstplannen gelijkwaardig worden behandeld door de gemeente. Het afwegingskader is bedoeld als een stap in een proces waarbij op termijn langdurige gedoogsituaties of langdurige illegale situaties tot het verleden zullen behoren.

De provincie Overijssel steunt deze aanpak van de gemeenten op vakantieparken en heeft hiervoor een expertisecentrum opgericht.

Kijk voor meer informatie op www.ommen.nl/afwegingskader.