Basisscholen De Regenboog en De Kwinkslag in Slagharen in een nieuw gebouw op de huidige plek

0
106
Gemeente Hardenberg

SLAGHAREN – Basisscholen De Regenboog en De Kwinkslag in Slagharen krijgen onderdak in een nieuw gemeenschappelijk schoolgebouw op de hoek van de Vergouwlaan en Dokter Willemslaan. Dat heeft het college van B&W besloten. De beide schoolgebouwen waar de scholen nu gehuisvest zijn, zijn aan vervanging toe. Tijdens de sloop en de nieuwbouw van het nieuwe schoolgebouw in 2022 worden beide scholen ondergebracht in een tijdelijke locatie.

Basisscholen De Regenboog en De Kwinkslag zitten nu naast elkaar in twee schoolgebouwen aan de Vergouwlaan in Slagharen. Beide schoolgebouwen zijn verouderd. In het Integraal Huisvestingsplan voor basisonderwijs is geregeld dat de schoolgebouwen in 2022 vervangen worden.

De basisscholen hebben aangegeven samen in één gemeenschappelijk schoolgebouw van 1 of 2 bouwlagen gevestigd te willen worden. Het blijven wel twee scholen. De scholen kunnen naast het gebouw ook het schoolplein en de parkeerplaatsen delen. Ook willen de scholen graag dichtbij de sporthal gevestigd blijven. In het nieuwe schoolgebouw moet ruimte zijn voor maximaal 300 leerlingen.

Samen met de schoolbesturen en Plaatselijk Belang Slagharen is onderzocht wat de beste plek is voor een nieuw schoolgebouw. Hiervoor zijn meerdere plekken in Slagharen onderzocht. Er is onder andere gekeken naar de beschikbare ruimte, verkeersveiligheid, de afstand tot de sporthal en duurzaamheid. 

De huidige plek op de hoek van de Vergouwlaan en de Dokter Willemslaan heeft de voorkeur van de schoolbesturen. Hier is voldoende ruimte voor een schoolgebouw van 1 of 2 bouwlagen. Sporthal ’t Noorderslag ligt op een steenworp afstand. Ook is op deze plek ruimte voldoende ruimte voor parkeerplaatsen en voor een kiss & ride gebied.

Het terrein kan verkeersveilig ingericht worden zodat fietsende/lopende leerlingen en auto’s elkaar op het schoolterrein niet tegenkomen. Bovendien is er nog ruimte om in de toekomst op het terrein buitenschoolse opvang of een kinderdagverblijf te bouwen. 

De voorkeur van Plaatselijk Belang Slagharen gaat uit naar een plek bij de sporthal. Plaatselijk Belang ziet mogelijkheden ziet voor een koppeling met de sporthal, het multifunctioneel gebruiken van ruimtes en woningbouw op de huidige locatie van de scholen. Wel begrijpt Plaatselijk Belang de voorkeur van de schoolbesturen. 

Het college van B&W heeft ingestemd met nieuwbouw van het schoolgebouw op de huidige plek op de hoek van de Vergouwlaan en de Dokter Willemslaan. Het plan wordt nu samen met de scholen uitgewerkt. Omwonenden en Plaatselijk Belang Slagharen worden hierbij betrokken. In het Integraal Huisvestingsplan voor basisonderwijs is geld gereserveerd voor de nieuwbouw van het schoolgebouw in 2022. De scholen moeten tijdens de sloop en de nieuwbouw worden ondergebracht in een tijdelijke locatie. 

De bouw van een nieuw schoolgebouw van 1 bouwlaag past binnen het bestemmingsplan. Wanneer er gekozen wordt voor een gebouw van 2 bouwlagen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.