College gemeente Dalfsen keurt laatste 15 aanvragen Corona Noodfonds goed

0
60
Gemeente Dalfsen

DALFSEN – De 15 aanvragen die binnenkwamen bij de tweede openstelling van het Corona Noodfonds werden op 14 september goedgekeurd door het college van de gemeente Dalfsen. Dit betekent dat deze week € 174.735,- is overgemaakt aan maatschappelijke organisaties uit de gemeente Dalfsen die door de coronacrisis hinder ondervonden, zoals het mislopen van inkomsten.

De gemeente Dalfsen riep in mei 2020 het Corona Noodfonds in het leven om maatschappelijke instellingen financieel te ondersteunen in coronatijd. Dit als een van de weinige gemeentes in Nederland, met een bedrag van 1 miljoen euro.  

Waardevol voor de toekomst

Wethouder van Leeuwen: ‘Naar de voetbalvereniging gaan, een boek lenen bij de bibliotheek of een luisteren naar een optreden van een van onze zangkoren; activiteiten die vanzelfsprekend lijken. Toch hadden veel maatschappelijke instellingen uit onze gemeente het in de coronacrisis erg zwaar. Omdat we veel waarde hechten aan de maatschappelijke instellingen in onze gemeente, hebben we het Corona Noodfonds opgezet om financieel te kunnen ondersteunen. We hopen dat we hiermee de maatschappelijke instellingen op weg hebben kunnen helpen, zodat zij al het moois dat zij voor onze samenleving betekenen in de toekomst kunnen voortzetten.’

Nieuwe ronde nog niet bekend

In maart 2021 werd bij de eerste openstelling van het Corona Noodfonds € 327.000,- overgemaakt naar 25 sportverenigingen en culturele instellingen. In de laatste ronde werd voor € 174.734,-  gehonoreerd. De gemeente Dalfsen wacht met een volgende ronde voor het Corona Noodfonds de ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen af.