Vuilfuik geplaatst bij Hulsterplas Nieuwleusen

0
59
Vuilfuik geplaatst bij Hulsterplas Nieuwleusen

NIEUWLEUSEN – Bij de Hulsterplas in Nieuwleusen is de afgelopen weken een vuilfuik geplaatst om het grofvuil, dat bij hevige regenval in het water van de plas terecht komt, tegen te houden.

Bij hevige regenval raakt de riolering snel vol en wordt het extra water uit het riool overgestort op open water zoals een sloot, vijver, beek of rivier. Hierdoor kan er lokaal zichtbaar (sanitair) afval in het oppervlaktewater drijven en zelfs geuroverlast ontstaan. Deze vuilfuik is gebouwd achter de overstort van de riolering bij de Hulsterplas en zeeft het afval uit het water, voordat dit in het open water terechtkomt. Ingenieursbureau Sweco plaatste met deze vuilfuik in Nieuwleusen al meer dan twintig vuilfuiken in Nederland.

Ruud van Leeuwen, wethouder gemeente Dalfsen: “Deze vuilfuik is weer een verbetering van ons afwateringsysteem. We hebben de fikse hoosbui van afgelopen juli nog scherp voor ogen, het systeem werkte toen goed, maar op sommige plekken hadden inwoners last van de gevolgen van de grote hoeveelheid water dat ons rioolstelsel te verwerken had. Bij de Hulsterplas bijvoorbeeld ontstond voor omwonenden echt een probleem door de overstort van het riool”.

Hans Wijnen, bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta: “We zijn heel blij dat we in de aanpassingen die we nu doen, ook deze vuilfuik hebben kunnen plaatsen. Met de komst van deze fuik wordt het water hierdoor zichtbaar schoner; er drijft geen grof vuil meer in. Maar dat betekent niet dat de kwaliteit van het water verandert. Het is en blijft geen zwemplas, het is belangrijk om dit ons te blijven realiseren”.

Afwateringssysteem steeds aanpassen

Het Waterschap en de gemeente werken samen aan het verbeteren van het rioolstelsel en onderzochten afgelopen jaren ook hoe de rioolwateringzuivering kan worden verbeterd. Aanleiding is de steeds grotere hoeveelheid (schoon) regenwater dat tijdens hevige regenbuien wordt afgevoerd via de riolering. Deze grote hoeveelheid water moet worden gezuiverd in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Regenwater hoeft niet gezuiverd te worden, als het niet gemengd is met afvalwater. Het plaatsen van de vuilfuik is een van de oplossingen die in het onderzoek genoemd wordt om de lokale waterkwaliteit te verbeteren. Ook wordt op een aantal locaties hemelwateraanvoer afgekoppeld van de riolering, zodat er minder (schoon) regenwater wordt toegevoegd aan het riool.