Nieuw rioleringsplan Dalfsen houdt rekening met veranderend klimaat

0
96
Nieuw rioleringsplan Dalfsen houdt rekening met veranderend klimaat

DALFSEN – Gemeente Dalfsen maakt elke vier jaar een rioleringsplan, waarin omschreven wordt wanneer onderdelen vervangen moeten worden of het afwateringssysteem wordt uitgebreid. Het nieuwe rioleringsplan wordt in november aangeboden aan de Gemeenteraad. Aan de nieuwe versie van het plan is een paragraaf toegevoegd waarin is omschreven hoe het rioolstelsel mee kan veranderen met het veranderende klimaat. Verwacht wordt dat we steeds vaker te maken hebben met extremer weer, zoals hitte en wateroverlast.

Dalfsen had op 4 juli een voorproefje van het veranderende klimaat door zeer lokale en hevige regenval. Knelpunten die toen door het vele regenwater in beeld kwamen zijn dan ook meegenomen in het nieuwe rioleringsplan. De gemeente is verantwoordelijk voor een goed werkende riolering en is verplicht het functioneren van de riolering te omschrijven in het gemeentelijke rioleringsplan. Om de gezondheid van de inwoners te beschermen is het belangrijk afvalwater uit de directe leefomgeving  te verwijderen en grond- en hemelwater gecontroleerd weg te laten stromen.

Blijven investeren

Wethouder Ruud van Leeuwen: ‘Vanaf 2022 investeren we, verspreid over vier jaar, € 750.000 in het waterafvoersysteem. We blijven investeren, zodat gemeente Dalfsen ook in de toekomst deze wettelijke taak adequaat kan blijven uitvoeren.’

Werkzaamheden aan het riool worden de komende vier jaren zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd, zodat omwonenden zo weinig mogelijk overlast ondervinden. Ook wordt samengewerkt in de regio met andere gemeenten, waterschap en waterbedrijf om werkzaamheden aan het riool zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Het gemeentelijk rioleringsplan 2022 – 2026 wordt eind november besproken door de raad van Dalfsen.