FC Ommen en gemeente werken samen aan positief toekomstplan

0
50
Gemeente Ommen

OMMEN – 2021 was een bijzonder jaar voor de Ommer voetbalverenigingen OVC’21 en OZC, die samen verder gingen als FC Ommen. Bij de start van het nieuwe jaar spraken Ko Scheele, wethouder Sport en het bestuur van FC Ommen over de toekomstverwachtingen van beide voetbalterreinen en de bestaande faciliteiten.

“Uit het gesprek met het bestuur van FC Ommen is gebleken dat zij een vooruitziende blik hebben en de ambitie hebben te groeien. Als gemeente willen we graag de kracht van sport en clubs gebruiken voor een gezondere samenleving en de leefbaarheid binnen de gemeente vergroten. De nieuwe vereniging mag dan ook niet gestraft worden door de fusie” aldus wethouder Scheele.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart gaat het nieuwe college samen met het bestuur kijken naar een gezamenlijke uitwerking van de toekomstplannen. Onderwerp van gesprek zijn onder andere de faciliteiten en mogelijkheden op beide (voormalige) voetbalterreinen. Want als het resultaat van de fusie moet er ook nagedacht worden over de (her-)inrichting van de terreinen inclusief gebouwen en de financiële consequenties hiervan. Tot aan de definitieve besluitvorming blijft de huidige situatie omtrent de voetbalaccommodaties ongewijzigd.

Voorzitter Bertus Heuver FC Ommen: “Het was een zeer constructief en verhelderend gesprek met de gemeente en dat wij niet gestraft worden voor de fusie lijkt ons niets meer dan billijk. Wij hebben ambitie en visie over de toekomst van de voetbalsport in Ommen. Nu hebben wij twee hoofdgebouwen. Wij opteren voor één centraal hoofdgebouw waar alles geconcentreerd is. Duurzaam, veilig, toegankelijk, sfeervol en efficiënt. Dit vergt wel een stevige bouwkundige aanpassing van het voormalige gebouw van OZC. Wij hebben er alle vertrouwen in, dat wij er gezamenlijk uitkomen om dit te realiseren.”

Het bestuur van FC Ommen en de wethouder sport zien de toekomst positief tegemoet, met mooie toekomstplannen voor de sportsector in de gemeente.