Online masterclass ‘Van de druppel naar de Vecht’

0
43
Online masterclass ‘Van de druppel naar de Vecht’

VECHTDAL – Waterschap Drents Overijsselse Delta en waterschap Vechtstromen nodigen bewoners langs de Vecht en andere belangstellenden uit voor de online masterclass ‘Van de druppel naar de Vecht’ op donderdagavond 3 februari van 20.00 tot 21.30 uur. Via veiligevecht.wdodelta.nl meldt u zich aan.

Tijdens de online masterclass vertelt onderzoeker Perry de Louw van onderzoeksinstituut Deltares meer over de weg die een waterdruppel naar de Vecht aflegt. Hoe werkt de kringloop van water en waar komt het water uit de Vecht vandaan? Hoe werkt zo’n systeem met neerslag, verdamping, grondwater en afvoer naar de Vecht? Daarbij kijkt hij naar de dagelijkse praktijk én naar de zeldzame situaties met zeer extreem veel regen en hoge waterstanden. Welke mogelijke oplossingen zijn er om te werken aan een klimaatbestendig Vecht-gebied dat flexibel kan omgaan met droge en natte periodes? Ook staat één van de medewerkers van het project Veilige Vecht stil bij de relatie tussen een klimaatbestendiger Vecht-gebied en de dijkversterking tussen Dalfsen en Zwolle. Tijdens de masterclass is ook alle ruimte om vragen te stellen. 

Veilige Vecht

Uit onderzoek blijkt dat de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle onvoldoende sterk zijn om Dalfsen en Zwolle in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Daarom onderzoeken de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen tot 2023 welke mogelijkheden er zijn om de Vechtdijk te versterken voor de toekomst. Daarbij kijken de waterschappen ook naar andere mogelijke maatregelen die het hele Vecht-gebied beter beschermen in langdurig natte periodes en klimaatbestendiger maken.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar u veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Meer informatie: veiligevecht.wdodelta.nl.