Gemeente Dalfsen onderzoekt administratieve lastendruk bij ondernemers

0
32
Gemeentehuis Dalfsen

DALFSEN – Een derde van de deelnemers aan het onderzoek ervaart administratieve lastendruk in het contact met gemeente Dalfsen. Vier procent van deze deelnemers gaf aan  veel administratieve lastendruk vanuit de gemeente ervaren.

Ongeveer twee derde van de deelnemers had niet te maken gehad met administratieve lastendruk.

De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de dienstverlening van gemeente Dalfsen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de resultaten van het onderzoek en de verbeterpunten aangeboden aan de Dalfser gemeenteraad.

Het onderzoek is in 2021 online uitgevoerd door onderzoeksbureau Moventum onder bijna 1.000 ondernemers en organisaties binnen gemeente Dalfsen. De deelnemers kregen ook de mogelijkheid aan te geven persoonlijk met de onderzoekers over hun ervaringen verder te praten. Met negen ondernemers is dit verdiepende gesprek gevoerd.

Wethouder Andre Schuurman: “Wij vragen nogal wat van ondernemers als zij bij ons een vergunning aanvragen. Dit komt omdat het aanvraagproces volgens veel regels gaat. En dat zijn regels die landelijk verplicht zijn, maar ook regels die  gemeente Dalfsen heeft opgesteld. We vragen hen veel informatie en documenten aan te leveren, soms zelfs meerdere keren.

Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen we werken aan verbetering van een vergunningsaanvraag en bij het opstellen van nieuwe regels rekening houden met de vereenvoudiging van een aanvraag.

Het is belangrijk nu te weten dat een groot deel  van de deelnemers aan het onderzoek weinig tot geen administratieve lastendruk ondervindt. Maar ik zie ook huiswerk voor ons, Leerpunt is dat onze regels niet altijd aansluiten, en dat contact met gemeente Dalfsen tijdrovend kan zijn voor de ondernemers.

Wat me in de onderzoeksresultaten opviel was dat deelnemers zelf aangaven dat zij positief verrast waren dat het onderzoek werd gehouden.

De Dalfser gemeenteraad vond het belangrijk onderzoek te doen naar de ervaringen bij organisaties die zakelijk contact met ons hebben. Als zij vertellen hoe wij het doen, kunnen we daar van leren en bijvoorbeeld het opstellen van contactformulieren op de gemeentelijke website verbeteren. Daar helpen we dan elkaar mee. “