Extra woningen in Hoonhorst en Lemelerveld

0
33
Gemeentehuis Dalfsen

DALFSEN – Voor de bouw van nieuwe woningen onderzoekt gemeente Dalfsen uitbreidingslocaties De Koele in Hoonhorst en Waterinkweg in Lemelerveld. Voor beide projecten vraagt de gemeente inspiratie bij vertegenwoordigers van inwoners en ondernemers van de dorpen. Bijvoorbeeld over de keuze van de mix van woningtypes zoals rijtjeshuis, twee-onder-een-kap, appartementen, eenpersoonshuishoudens, seniorenwoningen of juist woningen voor starters.

Met bewoners plannen maken

Voor beide woningontwikkelingen organiseert gemeente Dalfsen in de loop van 2022 schetssessies waarbij vertegenwoordigers van bewoners en organisaties hun suggesties kunnen doen voor de inrichting van de nieuwe woonwijken.

Wethouder Andre Schuurman: We bouwen liefst zo veel mogelijk woningen voor mensen die al in onze gemeente wonen. We stemmen daarom het tempo van uitgifte van bouwgrond af op de lokale vraag, en bouwen woonruimte waar echt behoefte aan is. Onze inwoners zijn de experts in hun eigen dorp, die kunnen ons bij die keuze goed helpen.”

Verdeling koop en huur

Gemeente Dalfsen werkt vanuit haar woonvisie 2019-2024. Hierin is bepaald dat de helft van de woningen voor de sociale sector beschikbaar moet zijn. Dat zijn betaalbare huur- en koopwoningen.

Ook voor starters en senioren

Door het gemeentelijk beleid rond het uitgeven van bouwgrond kan 50 procent van deze nieuwe woningen worden toegedeeld aan starters en senioren.

Andere woonvariaties in gemeente Dalfsen

Meer woningen zijn nodig, omdat verwacht wordt dat het aantal huishoudens tot 2025 toeneemt met meer dan 10 procent. Meer huishoudens betekent meer woonruimte. Eerder dit jaar sprak de gemeenteraad ook al over gebieden voor de bouw van tiny houses in Dalfsen en de mogelijkheid voor het bouwen van kleine woningen en tiny houses op bestaande erven in het buitengebied.