Leden S.V. Nieuwleusen akkoord met verbouwing oude kantine

0
17
Leden S.V. Nieuwleusen akkoord met verbouwing oude kantine

NIEUWLEUSEN – In het clubhuis van S.V. Nieuwleusen is de Algemene ledenvergadering gehouden. Ruim 60 leden waren hierbij aanwezig. Uit het jaarverslag werden foto’s getoond van de activiteiten die wel door zijn gegaan tijdens de pandemie. De financiën lieten een positief resultaat zien, wat onder andere te danken is aan het trouw blijven van de leden en sponsoren. Ook de subsidies hebben daar aan bijgedragen.

S.V. Nieuwleusen is de gemeente erkentelijk voor de steun die ze hebben geboden door het coronanoodfonds. Bij de verkiezing van de leden van het verenigingsbestuur ging het om de functies van voorzitter en secretaris. Zowel voorzitter Erwin van Leussen als secretaris Marc van der Kolk waren herkiesbaar en werden herkozen. Het bestuur presenteerde ook in het kort hun beleidsplan voor de komende jaren. Deze werd door de ledenvergadering goedgekeurd.

Vervolgens kwamen de verbouwplannen van de oude accommodatie aan bod. De leden gaven akkoord voor verduurzamen van de gebouwen, een upgrade van kleedkamers en het verbouwen van de oude kantine tot vergader-, ontvangst- en sponsorruimte. Omdat er een gebrek is aan kleedkamers wordt de bestaande bestuurskamer verbouwd tot een kleedkamer.

Verder stond ook de LED-verlichting op de agenda. Samen met andere verenigingen uit Dalfsen is S.V. Nieuwleusen in gesprek met de gemeente om dit te realiseren. In de plannen van S.V. Nieuwleusen is ook verlichting rondom het hoofdveld meegenomen. Naast avondwedstrijden biedt dit ook de mogelijkheid om op het hoofveld te trainen. Momenteel is er een tekort aan trainingsruimte. Hier werd ook mee ingestemd door de leden waardoor er een grote stap is gezet richting een duurzame toekomst bij S.V. Nieuwleusen.