Informateur Roland Kip adviseert voortzetting huidige coalitie

0
10
Gemeente Dalfsen

DALFSEN – De informateur in Dalfsen heeft zijn werkzaamheden afgerond. Na gesprekken gevoerd te hebben met de politieke partijen, burgemeester en gemeentesecretaris kwam informateur Roland Kip tot de conclusie dat voortzetting van de huidige coalitie het beste aansluit bij de uitslag van de verkiezingen.

“Deze coalitie van Gemeentebelangen en CDA heeft een meerderheid in de raad van 14 zetels en biedt continuïteit. Natuurlijk moet verder gekeken worden naar een gezamenlijk coalitieakkoord, maar de inhoudelijke afstanden lijken overbrugbaar”, aldus Kip.

De informateur is in zijn advies niet over één nacht ijs gegaan. Naast gesprekken voeren heeft Roland Kip de nodige tijd gestoken in het analyseren van de verkiezingsprogramma’s, het overdrachtsdocument, het duidingsdebat na de verkiezingen en de brief van burgemeester Erica van Lente. Hij is tot de conclusie gekomen dat de partijen in Dalfsen meer ruimte zoeken voor flexibiliteit en dualisme. Een nieuw raadsakkoord zou volgens partijen te weinig ruimte laten voor ieders opvattingen en daarom moet gewerkt worden aan een coalitieakkoord op hoofdlijnen.

Er liggen belangrijke opgaven in de komende jaren op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, welzijn, regionale samenwerking en financiën. Minstens zo belangrijk is de manier waarop het bestuur gaat werken. Er moet gewerkt worden aan een stabiele situatie waarbij meer ruimte is voor participatie van inwoners en een kerngerichte aanpak. Het beleid daarvoor is in de afgelopen periode door de raad vastgesteld, nu komt het op de uitvoering aan. 

Een coalitie van Gemeentebelangen en CDA zou daarom allereerst moeten worden onderzocht, vindt de informateur. “Dit biedt continuïteit, rust en vertrouwen. Als partijen niet uit deze eerste optie komen, zijn ook andere coalities denkbaar, zoals een coalitie van GB met andere partijen, of een coalitie zonder GB van CDA, ChristenUnie en PvdA”. Welke coalitie er ook komt, Roland Kip benadrukt nogmaals dat alle partijen een gezamenlijke opgave hebben in het verhogen van het opkomstpercentage. Dat vraagt om goed en gezamenlijk bestuur – raad en college – dat de grote vraagstukken van Dalfsen aan kan.