Gemeente Dalfsen compenseert Kulturhusen voor hoge energiekosten

Hiermee voorkomt de gemeente dat de hogere kosten doorberekend worden aan gebruikers

0
0
Gemeente Dalfsen compenseert Kulturhusen voor hoge energiekosten

DALFSEN – Op 5 juli heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de Kulturhusen financieel te compenseren voor de hogere energiekosten. De forse stijging van de energieprijzen brengt voor de Kulturhusen flinke extra kosten met zich mee. Dat komt mede doordat energiecontracten aflopen en bij de nieuwe contracten hogere tarieven gelden.

Wethouder Jan Uitslag legt uit waarom Kulturhusen financieel gecompenseerd worden. “De Kulturhusen hebben een enorme grote maatschappelijke rol. Doordat de energieprijzen zo hard gestegen zijn, kan dit niet binnen de bestaande exploitatie worden opgevangen. Het sluiten van de Kulturhusen is geen optie en het doorbelasten van de kosten aan de gebruikers – zoals de sportverenigingen en de bibliotheek – brengt die partijen weer in de problemen. Daarom komen we als gemeente met een financiële compensatie.” De definitieve hoogte van de compensatie wordt na afloop van het jaar bepaald wanneer duidelijk is hoe hoog de extra kosten zijn. Op basis van de huidige gegevens wordt rekening gehouden met een bedrag van in totaal € 220.000.

Verduurzaming gebouwen

Naast een financiële compensatie onderzoekt de gemeente samen met de Kulturhusen of en hoe de gebouwen (verder) verduurzaamd kunnen worden. “Daarmee willen we realiseren dat naast de aanvankelijk benodigde investering, de Kulturhusen een structurele verlaging van de energiekosten krijgen.”