Omgekeerde vlaggen in de gemeente Hardenberg

0
0
Omgekeerde vlaggen in de gemeente Hardenberg

HARDENBERG – Op verschillende plekken in de gemeente zijn omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen. Wie er achter de actie zit is niet bekend. Het is aannemelijk dat dit een actie is van inwoners die hiermee protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De gemeente Hardenberg wil ruimte bieden aan deze actie en heeft de vlaggen daarom nog niet verwijderd. Wel roept de gemeente de initiatiefnemers op om de omgekeerde vlaggen uiterlijk woensdag 20 juli van de openbare eigendommen in centra en winkelgebieden weg te halen. In het buitengebied kunnen de vlaggen voorlopig blijven hangen.

Burgemeester Maarten Offinga: “Wij hebben begrip voor de actie. Want in Nederland heeft iedereen het recht om zijn of haar mening kenbaar te maken. Die vrijheid van meningsuiting is voor mij een groot goed. Daarom bieden we hiervoor de ruimte. Wel hebben we de vlaggen bij het gemeentehuis verwijderd. Op andere plekken hebben we de vlaggen eerst laten hangen. Aan de andere kant krijgen we ook signalen van mensen die er moeite mee hebben dat de Nederlandse vlag op deze manier gebruikt wordt. Of van mensen die zich ergeren aan deze actie. Ook dat snap ik. Daarom wil ik graag een afspraak maken met de initiatiefnemers over het vervolg van deze actie, op een manier waar we ons allemaal in kunnen vinden.”

De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Hardenberg biedt voor inwoners ruimte om zijn of haar mening kenbaar te maken. Particulieren kunnen dit doen met een uiting aan hun eigendommen of op eigen terrein.

Omgekeerde vlaggen in centra en winkelgebieden uiterlijk 20 juli weghalen

De gemeente Hardenberg roept de initiatiefnemers op om de omgekeerde vlaggen van de gemeentelijke eigendommen zoals lantaarnpalen in centra/winkelgebieden en in de omgeving van overheidsgebouwen uiterlijk woensdag 20 juli weg te halen. Gebeurt dat niet, dan verwijdert de gemeente deze omgekeerde vlaggen eind volgende week. Hiermee biedt de gemeente de initiatiefnemers voldoende ruimte om tot medio volgende week hun mening kenbaar te maken.

Omgekeerde vlaggen in het buitengebied kunnen voorlopig blijven hangen

De gemeente biedt in het buitengebied ruimte om voor een langere periode actie te voeren met omgekeerde vlaggen. Maarten Offinga: “De vlaggen in het buitengebied aan openbare eigendommen kunnen voorlopig blijven hangen. Dat is ook de plek waar de aanleiding voor deze actie zich afspeelt. Wel kom ik graag in contact met de initiatiefnemers om een afspraak te maken over het vervolg van deze actie en wanneer ook deze vlaggen verwijderd worden.”