Nieuw sportpark in Dedemsvaart op De Boekweit

0
155
Gemeente Hardenberg

DEDEMSVAART – Dedemsvaart krijgt een nieuw duurzaam en toekomstbestendig sportpark op de huidige plek van sportpark De Boekweit. Dat is het voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad. In de afgelopen periode is uitgebreid onderzoek gedaan naar de beste plek voor een nieuw sportpark. Als de gemeenteraad instemt, werkt de gemeente het plan samen met de sportverenigingen van De Boekweit en de omwonenden uit.

Sportpark De Boekweit in Dedemsvaart is verouderd. Eind 2020 gaf de gemeenteraad de opdracht om te onderzoeken of verplaatsing van het sportpark naar de zuidzijde van de Kotermeerstal mogelijk is. Dit onderzoek is uitgevoerd.

De gemeente is ook met omwonenden, de sportverenigingen en plaatselijk belang in gesprek gegaan. In die gesprekken bleek dat bij omwonenden van de Kotermeerstal geen draagvlak is voor een nieuw sportpark in hun woonomgeving. Er kwamen ook andere mogelijke plekken voor een sportpark naar voren. 

Drie plekken zijn nader onderzocht

Naar aanleiding van het onderzoek en de gesprekken, zijn zes mogelijke plekken voor een sportpark in Dedemsvaart in een ‘quickscan’ bekeken. Daar kwam uit dat het voor drie plekken de moeite waard is om een vervolgonderzoek te doen. Het gaat om de huidige plek van sportpark De Boekweit, de plek aan de zuidkant van de Kotermeerstal en een plek aan de Hoopmansveenweg. In het vervolgonderzoek is gekeken naar de voor- en nadelen en naar de kosten. 

Het college van B&W vindt een nieuw sportpark op De Boekweit de beste keuze

Op basis van de resultaten van het vervolgonderzoek besloot het college van B&W deze week dat een nieuw sportpark op de huidige plek aan de Sportlaan in Dedemsvaart de beste keuze is. Deze plek heeft al de juiste bestemming. De gronden zijn al eigendom van de gemeente. Ook kunnen de werkzaamheden snel starten.

Omdat de gemeente koerst op woningbouw op andere plekken in Dedemsvaart is de grond van De Boekweit niet nodig voor woningbouw. Er zijn maar weinig aanpassingen nodig in de verkeerssituatie rond het sportpark.

Door een andere indeling is het nog mogelijk om het aantal velden uit te breiden. Wel is mogelijk tijdelijke huisvesting nodig tijdens de bouw van een nieuw sportpark. De twee andere onderzochte plekken vallen af. De kosten zijn hoger. En er moet nog een tijdrovende ruimtelijke procedures doorlopen worden. 

De gemeenteraad neemt een besluit

Het college van B&W legt deze voorkeur nu aan de gemeenteraad voor. Die bepreekt dit onderwerp in de oriënterende ronde van 8 februari en neemt op 1 maart een besluit. 

Als de gemeenteraad instemt, werkt de gemeente de plannen samen met de sportverenigingen en de omwonenden uit. Daarna vraagt het college de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het plan. Als de raad ook daarmee instemt, kan de uitvoering starten.