Maand: oktober 2021

Voor zowel particuliere als zakelijk eigenaren van een asbestdak is er nu de nieuwe subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’. Met deze subsidieregeling wil de provincie eigenaren met een asbestdak groter dan 35 m2 ondersteunen bij de sanering van het dak inclusief de vervanging voor een nieuw energiebesparend dak.

Gemeente Dalfsen maakt elke vier jaar een rioleringsplan, waarin omschreven wordt wanneer onderdelen vervangen moeten worden of het afwateringssysteem wordt uitgebreid. Het nieuwe rioleringsplan wordt in november aangeboden aan de Gemeenteraad. Aan de nieuwe versie van het plan is een paragraaf toegevoegd waarin is omschreven hoe het rioolstelsel mee kan veranderen met het veranderende klimaat. Verwacht wordt dat we steeds vaker te maken hebben met extremer weer, zoals hitte en wateroverlast.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het nieuwe Integraal Beleid Openbare Ruimte ‘Buiten Voor Elkaar’ vast te stellen. Het plan ‘Buiten Voor Elkaar’ beschrijft op welke manier de gemeente, samen met de gebruikers van de openbare ruimte de komende jaren de openbare ruimte wil onderhouden en ontwikkelen. Veranderingen door de komst van onder andere de Omgevingswet, initiatieven van inwoners en de opgave voor de opwek van energie waren reden voor een vernieuwing van het beheer van de openbare ruimte. Op 29 november behandelt de gemeenteraad het plan.

Ook in de gemeente Dalfsen worden alle huizen en gebouwen uiterlijk in het jaar 2050 op een duurzame manier verwarmd. Dit is een van de opdrachten uit het Nationaal Klimaatakkoord die de uitstoot van CO2 moet beperken. Om deze overgang richting te geven heeft de gemeente samen met verschillende partijen een plan gemaakt: de Transitievisie Warmte. Hierin staan de stappen omschreven die de route vormen naar aardgasvrije woningen en gebouwen in 2050. De gemeenteraad bespreekt de Transitievisie Warmte op 29 november.

Saam Welzijn organiseert op vrijdag 5 november weer een “open tafel” voor senioren en mensen die doorgaans alleen aan tafel zitten. De “open tafel” is er om samen met anderen van een warme maaltijd te genieten en het is tevens een gezellige onderbreking van de dag.

In november leest heel Nederland tijdens de campagne Nederland Leest hetzelfde boek. Dit jaar is dat De wandelaar van Adriaan van Dis. In dit boek krijgt een Nederlander in Parijs bij een brand een hond in zijn schoot geworpen. Een hond die een andere wereld voor hem opent: die van vluchtelingen, illegalen en zwervers. Het verandert Parijs, het verandert de man: hij wil helpen, goed doen. Maar alles wat hij doet pakt anders uit. Het boek wordt gebruikt om gesprekken op gang te brengen en lezers met elkaar te verbinden in de bibliotheek.