Vier Koninklijke onderscheidingen tijdens lintjesregen 2021 in Ommen

0
147
Vier Koninklijke onderscheidingen tijdens lintjesregen 2021 in Ommen

OMMEN – Burgemeester Hans Vroomen reikt maandag 26 april vier Koninklijke onderscheidingen uit tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Tijdens de uitreiking, die in verband met de huidige coronamaatregelen bij de gedecoreerden thuis zal plaatsvinden, wordt één persoon benoemd tot Ridder in de Orde van OranjeNassau en drie personen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Allen hebben zich vrijwillig bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.

De heer Henk Hogenkamp (1955) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hogenkamp is sinds 1996 actief als vrijwilliger voor het water. Destijds werd hij door zijn functie als hoofdmonteur distributie bij Waterleiding Maatschappij Overijssel voorgedragen om een missie uit te voeren bij de Surinaams Waterleiding Maatschappij (SWM). De heer Hogenkamp heeft een belangrijke rol gespeeld in het uitwisselen van materialen en kennis met de SWM.

Op het terrein van Rook Pijpleidingbouw was de heer Hogenkamp eerst persoonlijk actief als vrijwilliger. Hij zorgde hier voor het verzamelen, sorteren en repareren van materialen om drinkwaterzuiveringsinstallaties van te bouwen. Deze werden als bouwpakket verscheept naar ontwikkelingslanden. Tot 2004 gebeurde dit vijfmaal naar Suriname. Later deed hij dit namens de stichting Water is our World, die in 2007 werd opgericht. Sindsdien zijn er, naast Suriname, ook verschepingen naar landen als Senegal, Servië, Moldavië en Vietnam geweest.

Daarnaast heeft de heer Hogenkamp ook andere vrijwilligersfuncties vervuld, zo is hij sinds 1992 actief als EHBO’er bij evenementen, speelt hij goedheiligman bij mensen met een beperking, is hij samen met zijn vrouw gastgezin voor minderbedeelden, ondersteunt hij bij kerkelijke activiteiten en zat hij in het verleden in het bestuur van de lagere school.

De heer Henk Steen (1952) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Steen is ruim 40 jaar lang actief geweest bij de brandweer. Ook was hij van 2014 tot 2019 lid van de OR van de Veiligheidsregio IJsselland. Hij heeft hier verschillende functies bekleed, zowel voor de post Ommen, maar ook tijdens en voorafgaand aan de regionalisering in 2014.

Van 1997 tot 2018 heeft de heer Steen onderdeel uitgemaakt van het bestuur van OZC Ommen. Hij was hier verantwoordelijk voor de sponsorzaken. Ook Heeft de heer Steen in 2000 de Ondernemersclub van OZC mede opgericht. Hier is hij nog steeds actief als secretaris. Van 2005 tot 2009 was de heer Steen lid van de commissie die de begeleiding van OZC naar de nieuwe locatie op zich nam.

De heer Alex Schuurman (1949) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Alex Schuurman heeft vele jarenlang en diverse vrijwilligerstaken op zich genomen. Zo was hij jarenlang actief in de kerkgemeenschap, waar hij onder andere elf jaar ouderling en diaken is geweest en afgevaardigden en primus voor de synode Protestantse Kerk Nederland.

Ook is de heer Schuurman actief voor bewoners van De Hoekstee, een verpleeghuis voor mensen met dementie in Ommen. Hier bereidt hij sinds 2012 acht kerkdiensten per jaar voor. Van 1993 tot 2005 vervulde hij de rol van tweede voorzitter van het Hervormd Zangkoor in Ommen. Hij was hier ook verschillende jaren lid van de kascommissie, feestcommissie en zangcommissie.

De heer Schuurman heeft de Stichting Noodfonds Ommen opgericht. Daarnaast speelt hij al jaren cabaretoptredens samen met Mieke Veurink, zij voeren samen liedjes en skechtes op in het Ommens dialect. De heer Schuurman vervulde vrijwillig nog vele andere functies, zoals: Vrijwilliger bij OZC Ommen, stemmenteller bij de verkiezingen en bewindvoerder van een familielid.

Mevrouw Joke Feddema-van Elburg (1944) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 2003 zet mevrouw Feddema-van Elburg zich in als vrijwilliger in Ommen. Al zeventien jaar lang is zij actief binnen het huidige Cultuur Historisch Centrum Ommen. Van 2003 tot 2016 was zij bestuurslid/secretaris van de toenmalige Historische Kring Ommen. Tijdens deze periode was zij ook ledenadministrateur van de vereniging. Ook heeft zij zich actief ingezet binnen werkgroepen en daaruit voortvloeiende activiteiten.

Van 2007 tot 2016 is mevrouw Feddema-van Elburg bestuurslid geweest van de Oranjevereniging in Ommen. Hier vervulde zij een duo functie in het secretariaat. Van 2015 tot 2019 was mevrouw Feddema-van Elburg betrokken bij Landstede Welzijn ouderen Ommen, hiervoor bracht zij samen met haar echtgenoot maaltijden rond.