Toekenning bijzondere status graven voormalig KNIL militairen

0
35
Toekenning bijzondere status graven voormalig KNIL militairen

ROUVEEN – In het voorjaar van 2021 ontving de gemeente Staphorst drie verzoeken om de graven van zes ex-KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) militairen, hun vijf echtgenotes en een voormalig echtgenote een bijzondere status toe te kennen. Dit waren allen inwoners van kamp Conrad. Zij zijn later verhuisd naar Rouveen, en daar overleden en begraven. Het ging om twee aanvragen van individuele personen en een aanvraag van de stichting ‘Stichting Herinnering Kamp Conrad 1954-1966’. Het college van B en W heeft op 1 maart 2022 ingestemd met dit verzoek.

Het verzoek om toekenning van de bijzondere status aan de veertien graven kan worden beschouwd als eerbetoon aan de overledenen en hun nabestaanden. Met het toekennen van een beschermde status neemt de gemeente Staphorst de grafrechten over, wat inhoudt dat de graven in eigendom overgaan richting de gemeente, en graf en grafsteen niet zullen worden geruimd.

Veelbetekenend gebaar

Wethouder Alwin Mussche over dit verzoek: ‘Door de bijzondere status toe te kennen erkent gemeente Staphorst de geschiedenis van de Molukse gemeenschap en het leed wat hierin is aangedaan. Als gemeente met een aandeel in de Molukse geschiedenis hebben wij hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. Wij zien dat vele andere (regio)gemeenten deze verantwoordelijkheid ook erkennen. Het toekennen van de aanvragen zal een veelbetekenend gebaar zijn naar de inwoners van Staphorst. Dit is in lijn met de eerder gedane toezegging van de gemeente, om zich aan de sluiten bij een brief richting het kabinet, met de oproep om te komen tot erkenning van het leed van de Molukse gemeenschap’.

De stichting heeft ook gevraagd om het graf van Jantje Pattipeiluhu en Juliana Leuwol-Tupamaha een bijzondere status te geven. Jantje is op 7-jarige leeftijd in deze periode om het leven gekomen en Juliana was een zeer gewaardeerde kleuterjuf in Kamp Conrad. Bij overlijden woonden beide in kamp Conrad. Tot slot vroeg de stichting om het overnemen van de grafrechten met terugwerkende kracht in te zetten per 21 maart 2021. Op deze datum vertrokken precies zeventig jaar geleden honderden Molukse gezinnen naar Nederland.

Uitvoering

Nu het college heeft ingestemd met het verzoek, wordt in overleg met ‘Stichting Herinnering Kamp Conrad 1954-1966’ een bijeenkomst georganiseerd voor de rechthebbenden, waar het besluit nader aan hen zal worden toegelicht. Daarnaast wordt een inschrijfformulier opgesteld, waarmee de nabestaanden de aanvraag tot een bijzondere status kunnen indienen.

Over de stichting

Stichting Herinnering Kamp Conrad 1954-1966 zet zich in om aandacht te vragen voor de Molukse geschiedenis in de gemeente Staphorst, specifiek de herinnering aan het bestaan van kamp Conrad te Rouveen.