Nieuwe manier van bermbeheer gaat bijdragen aan biodiversiteit

Provincie Overijssel kent subsidie toe om aan de slag te gaan

0
12
Nieuwe manier van bermbeheer gaat bijdragen aan biodiversiteit

DALFSEN – De gemeente Dalfsen heeft subsidie van provincie Overijssel gekregen om aan de slag te gaan met ecologisch bermbeheer. Dit betekent dat er met een aangepast bermbeheer-beleid meer ruimte is voor wilde bloemen en kruidensoorten. Dit bevordert onder andere de biodiversiteit. Tal van organismen krijgen meer ruimte om te groeien, te bloeien en te leven.

Misschien herkent u het volgende beeld wel: een strak gemillimeterde grasberm langs fietspaden en wegen, zonder bloeiende planten of bloemen. Het maaibeleid in grote lijnen was dat we alles regelmatig kort maaiden. Daarnaast werden de bermen ongevraagd “bijgehouden” door omwonenden, voornamelijk in de buurt van woningen en landbouwpercelen. Het maaien was gericht op de strakke uitstraling, verkeersveiligheid en praktische uitvoerbaarheid door onze buitendienst. Waar de gemeente Dalfsen naar toe wil is meer biodiversiteit in de berm. Zo krijgen bloemen, planten en dieren meer de ruimte om te leven.  Daarom is het noodzakelijk om de huidige manier van maaien aan te passen. Om dat te kunnen doen, is geld nodig. Provincie Overijssel heeft een subsidie toegekend, wat betekent dat Dalfsen aan de slag kan. Ook in het nieuwe beleid zal de verkeersveiligheid altijd voorop blijven staan.

“Onze gemeente heeft ongeveer 227 hectare aan bermen. Dit zijn vaak langgerekte stroken waar weinig mensen komen. Dieren en planten kunnen hier dus goed leven”, vertelt wethouder Ruud van Leeuwen. “Een goed voorbeeld is de Honey Highway aan de Jagtlusterallee in Nieuwleusen. Hier hebben we bij de herinrichting van de weg onder andere verschillende boomsoorten geplaatst en op verschillende plekken zaaimengsel gezaaid in de bermen. Daar maaien we langs het fietspad de eerste meter kort, net als bij de kruispunten. Met dit project is ineens een groot oppervlak van de berm toegevoegd als een zogenaamde ‘eco-verbinding’”.

Wat gaat er precies veranderen?

Bermen worden gemaaid en het maaisel gaat afgevoerd worden, zodat de bodem verschraald wordt. Dit stimuleert de groei van bloemrijke wilde bloemsoorten. Dit kost wel tijd, want de bermen zijn niet ineens kleurrijk en bloemrijk. Daarom kan het eerst wat rommeliger lijken, voordat we resultaat zien. Daarnaast wordt in bepaalde bermen op verschillende momenten en verschillende plekken gemaaid. Dit heet sinusbeheer. Zo wordt er een deel van het de berm helemaal niet gemaaid, zodat insecten hierin kunnen overwinteren en zaadvorming van planten mogelijk is. En het volgende jaar blijft weer een ander deel staan, zodat insecten altijd in de diverse gebieden aanwezig zijn en zich kunnen verspreiden. Een andere aanpassing is dat rondom de bomen niet meer gemaaid gaat worden. Sommige bermen worden ingezaaid met inheemse bloemenzaden. In weer andere bermen zullen vaste planten en heesters blijven staan en worden deze niet meer (weg) gesnoeid. Zulke zones ontstaan vanzelf wanneer niet meer gemaaid wordt. Hiermee wordt het aanbod van schuilplaatsen en voedsel voor insecten en andere dieren vergroot. Dit is ook aantrekkelijk voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.

In juni spreekt de gemeenteraad over nieuwe groen en biodiversiteitsbeleid. Het ecologisch bermbeheer is hier een onderdeel van.