Vervolg in verkeersoplossing voor veiliger, leefbaarder en gezelliger centrum

0
11
Gemeente Ommen

OMMEN – De gemeente Ommen blijft werken aan de ambitie van een groen, gastvrij en geïnspireerd Ommen. Diverse maatregelen moeten zorgen voor een leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar centrum.

Het autoverkeer op de Vechtkade vormt een verkeersonveilige hindernis voor fietsers en voetgangers tussen het centrum/Markt en het “Vechtpodium” langs de rivier. Door het plaatsen van een beweegbare afsluiting op de vechtkade en in de Pr. Julianastraat komt er minder verkeer over de Vechtkade. Met minder verkeer over de Vechtkade én een andere inrichting van de kade, kunnen het centrum en de rivier weer met elkaar verbonden worden. Dan ligt Ommen als vanouds weer tegen de Vecht. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor recreatie en horeca langs het water. Het centrum wordt er verkeersveiliger, veelzijdiger en levendiger van.

De gemeente is in samenwerking met adviesbureau Movares gestart met de uitwerking van het raadsbesluit van 21 juli 2021 om de geplande beweegbare afsluitingen op de Vechtkade en in de Pr. Julianastraat te onderzoeken en te ontwerpen. Naast de beweegbare afsluitingen onderzoekt Movares andere maatregelen om te komen tot een betere verkeersstructuur om het doorgaand verkeer om het centrum te leiden. Het gaat om verbeteringen op de kruispunten rond de Hessel Mullert brug, aanpassingen op de N347 en de inpassing van een fietsroute Zwolle-Hardenberg.

Het komende jaar worden onderzoeken gedaan naar de effecten van de verschillende maatregelen, waarbij we ook de plannenmakerij volgen voor het centrumplan van Ommen. Ook zullen er verschillende ontwerpen gemaakt worden van de maatregelen. Er zijn twee participatieronden, waar de resultaten van de onderzoeken en de ontwerpen met ondernemers, inwoners en andere belangenpartijen besproken worden. In de loop van het 2e kwartaal volgt meer informatie over de concrete vervolgstappen. In het voorjaar van 2023 zijn de onderzoeken en de ontwerpen klaar.