Oekraïense kinderen volgen ‘nieuwkomersonderwijs’ in Vilsteren

0
20
Gemeente Dalfsen

VILSTEREN – In Dalfsen verblijven momenteel ruim 60 Oekraïense kinderen in de basisschoolleeftijd, deels bij gastgezinnen, deels op de gemeentelijke opvanglocatie camping Tolhuis. Voor deze kinderen heeft de gemeente Dalfsen gezocht naar een passende plek waar ze, gezamenlijk, onderwijs kunnen volgen. In samenwerking met de gemeente Ommen, Stichting Catent en Het landgoed is gebleken dat het schoolgebouw in Vilsteren (voorheen Het Natuurrijk) voor dit zogeheten ‘nieuwkomersonderwijs’ een zeer plezierige en geschikte locatie is.

Wethouder Jan Uitslag:” De basisschool in Vilsteren biedt deze Oekrainse kinderen, die al het nodige hebben meegemaakt, weer een fijne plek waar ze kunnen leren en spelen. Een plek waar ze echt weer even kind zijn. Wij zijn heel blij dat we met hulp van onze buurgemeente Ommen dit kunnen bieden. De verwachting is dat we eind mei de leerlingen kunnen ontvangen. Op dit moment zijn de voorbereidingen, zoals het gereedmaken en inrichten van het gebouw, maar ook het vinden van bevoegde leerkrachten, assistenten en vrijwilligers voor ondersteuning volop aan de gang.”

Stichting Catent zal mede namens alle schoolschoolbesturen, het verantwoordelijk schoolbestuur vormen. Met ingang van 30 mei zal naar verwachting het onderwijs starten. Tot de zomervakantie worden de lessen gegeven van maandag tot en met donderdag in de ochtenduren. Gehoopt wordt om op termijn de lestijden uit te kunnen breiden.

Het is de bedoeling dat het onderwijs aan deze Oekraïense ‘nieuwkomers’ een tijdelijk karakter heeft. Natuurlijk kunnen wij niet voorzien hoe de situatie in OekraÏne zal verlopen en wat dit voor invloed heeft op het verblijf in Nederland. Het is de verwachting dat de kinderen op langere termijn kunnen doorstromen naar regulier onderwijs.